SIJIL SPM

Isi Kandungan Artikel

Pengenalan

SIJIL SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia ialah sejenis peperiksaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Usia purata pelajar semasa mengambil ini ialah 17 tahun, iaitu semasa di Tingkatan 5. Ia merupakan ujian terakhir pendidikan menengah atas.

SIJIL SPM

Apa itu SPM?

Merupakan peperiksaan kebangsaan yang utama, yang ditadbir secara berpusat dengan elemen penilaian kerja kursus yang ditadbir oleh sekolah dan diambil di akhir pendidikan sekolah menengah.

Siapa yang menduduki ?

Terbuka kepada semua pelajar yang telah menamatkan pendidikan menengah, atau yang telah mengikuti lima atau enam tahun sekolah rendah dan telah menyempurnakan lima tahun pendidikan menengah atau sekurang-kurangnya telah menghabiskan dua tahun sekolah menengah selepas PMR.

Apakah objektif ?

Adalah untuk persijilan mata pelajaran. Ia merekodkan pencapaian pelajar/calon dalam setiap mata pelajaran yang lulus sahaja berserta dengan syarat minimum lulus Bahasa Melayu.

Digunakan untuk kemasukan ke institut pengajian tinggi berdasarkan pencapaian kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan kursus yang hendak diikuti.

Untuk kelayakan mendapatkan biasiswa dan untuk tujuan-tujuan pekerjaan.

RUMUSAN

Untuk kehilangan Sijil menyukarkan kemasukan ke pusat pengajian tinggi ataupun meminta kerja. Sekiranya berlaku sedemikian anda boleh ke sijilspm.com untuk dapatkan semula cetakkan sijil berkenaan secara atas talian.

Dapatkan sekarang sijil anda yang hilang bagi memudahkan urusan anda. Kami berusaha sedaya upaya untuk memudahkan anda khususnya mereka yang ingin ke temuduga bekerja atau menyambung pengajian.

Semoga anda menguruskan sijil-sijil yang penting dengan keadaan yang bersedia!